Refundacja kosztów szczepionki

Jeśli przyjdziesz do placówki własnej PZU Zdrowie ze swoim preparatem, to zaszczepimy Cię przeciw grypie i zwrócimy koszty preparatu. Pamiętaj, aby przechowywać szczepionkę zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w ulotce, czyli w temperaturze 2-8 st. C oraz przynieść ją w opakowaniu termoizolacyjnym.

Receptę na szczepionkę możesz uzyskać od naszych lekarzy w trakcie wizyty stacjonarnej lub telekonsultacji. Podczas wystawiania recepty odbywa się też obowiązkowa kwalifikacja na szczepienie, która jest ważna 24 godziny. Jeśli nie zaszczepisz się w ciągu 24 godzin od kwalifikacji, należy ją wykonać ponownie.

Aby otrzymać zwrot kosztów preparatu, złóż wniosek o refundację i dołącz fakturę imienną na jego zakup. 
1.    Pobierz wzór wniosku: tutaj
2.    Wniosek możesz wysłać:

 • elektronicznie w formie skanu na adres: zwroty_refundacje@pzu.pl;
 • poprzez formularz dostępny na portalu moje.pzu.pl;
 • w oddziale PZU; 
 • listem poleconym lub w innej formie posiadającej potwierdzenie nadania przesyłki (np. przesyłka kurierska) na adres: PZU ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa z dopiskiem: „Świadczenie związane z poniesionymi kosztami leczenia”

3.    Wniosek rozpatrzymy w ciągu maksymalnie 30  dni.

Jak umówić się na szczepienie 

Aby umówić się na sczepienie, zadzwoń na naszą infolinię 801 405 905 lub umów się na wizytę telefonicznie bezpośrednio w placówce PZU Zdrowie.

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

W trosce o zdrowie swoje i innych pamiętaj, aby podczas wizyty w naszych centrach medycznych stosować się do obowiązujących obecnie zasad:

 • przyjdź do placówki nie wcześniej niż 10 minut przed wizytą,
 • załóż maseczkę ochronną,
 • zdezynfekuj ręce,
 • zachowaj bezpieczną odległość od innych pacjentów,
 • stosuj się do poleceń personelu medycznego.

Wskazania do szczepienia

Ze szczepień ochronnych przeciw grypie powinny korzystać głównie:

 • osoby powyżej 55 roku życia, 
 • osoby z obniżoną odpornością – z chorobą nowotworową, chorobami autoimmunologicznymi,
 • osoby z niewydolnością oddechową, niewydolnością krążenia, astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, po zawale serca, z niewydolnością nerek, cukrzycą, 
 • kobiety w ciąży.

Wszystkim pacjentom zalecamy działania profilaktyczne w postaci zdrowej diety bogatej 
w witaminy oraz aktywność fizyczną i regularny sen. Dodatkowo przypominamy o stosowaniu reżimu sanitarnego:

 • używaj maseczek ochronnych,
 • często myj i dezynfekuj dłonie, 
 • zachowaj dystans społeczny – min. 1,5 metra, 
 • unikaj dużych skupisk ludzi, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach.


Pytania i odpowiedzi

Czy lekarze PZU Zdrowie wydają recepty na szczepionki?
Tak.

Czy można uzyskać receptę na szczepionkę przez telekonsultację?
Tak.

Podczas wystawiania recepty na szczepionkę odbywa się też  kwalifikacja na szczepienie, która jest ważna 24 godziny. Czy potrzebna jest ponowna kwalifikacja, gdy pacjent nie zdąży wykupić szczepionki w tym czasie?
Tak. Jeśli pacjent nie zdąży wykupić szczepionki w ciągu 24 godzin, potrzebna będzie kolejna kwalifikacja do szczepienia przez lekarza.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze za szczepionkę?
Do realizacji wypłaty potrzebujemy oryginału imiennej faktury, która zawiera: imię i nazwisko pacjenta, nazwę produktu, cenę produktu, datę zakupu szczepionki. 

Za jakie usługi związane ze szczepieniem PZU Zdrowie zwraca środki?
Oferujemy dwie opcje:

 1. Zwrot za sam koszt szczepionki na podstawie imiennej faktury, jeśli konsultacja i iniekcja przeprowadzana jest w placówce własnej. 
 2. Zwrotu kosztu szczepionki, konsultacji, iniekcji, jeśli konsultacja i iniekcja odbywają się poza siecią medyczną PZU Zdrowie. Wówczas potrzebujemy jednej faktury za całą usługę lub pojedynczych za szczepionkę, konsultację i iniekcję.

Czy zwrot nastąpi również, gdy kupimy szczepionkę i umówimy się na samą procedurę szczepienia za pośrednictwem infolinii/mojePZU do placówki partnerskiej?
Szczepienie można wykonać także w placówce partnerskiej. Wówczas należy jednak potwierdzić bezpośrednio z placówką, że wykona szczepienie z preparatem przyniesionym przez pacjenta. Lista placówek własnych i partnerskich znajduje się na  stronie głównej https://www.pzuzdrowie.pl/


Informacje na temat zmian w dostępności szczepień przeciw grypie będziemy na bieżąco publikowali na naszej stronie.